เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่จะทำให้คุณก้าวไปได้ไกลและเร็วกว่า

Mind AI คือผู้นำแห่งปัญญาประดิษฐ์คลื่นที่สาม

เราใช้ตรรกะในการเข้าใจภาษาและแก้ไขปัญหา ทำให้สามารถเรียนรู้และคิดได้เสมือนมนุษย์ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วย AI เชิงสนทนา (Conversational AIaaS) ที่สามารถพูดคุยภาษามนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ


Vision

วิสัยทัศน์

เราเชื่อว่ามนุษย์สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

พบกับแนวทางใหม่ในการทำงานที่ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณ


ภารกิจของเราคือการสร้างให้ AI เข้าใจภาษาและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Global Website  www.mind.ai