เราใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

ทำไมต้อง Mind AI

ไม่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการ “ฝึก” AI 


ใช้การ “สอน” AI ให้เข้าใจภาษา บริบทการสื่อสาร และตรรกะของมนุษย์


แก้ไข ปรับเปลี่ยน และตรวจสอบที่มาของความรู้ได้ทันที

ใช้เวลาสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

อุ่นใจเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญส่วนตัว

รองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี โดยกำลังพัฒนาภาษาตากาล็อกและภาษาฮินดี


Clients & Partners

พาร์ตเนอร์ของเรา